fbpx
Alla intäkter går oavkortade till John Nurminens Stiftelse

TACK TILL ALLA SOM
DONERADE TILL KAMPANJEN #VÅRTHAV.
TILLSAMMANS SAMLADE VI IHOP

0
insamlat

FÖR ATT RÄDDA ÖSTERSJÖN OCH DESS ARV.
 
Du kan fortfarande delta i arbetet för att
rädda Östersjön och dess arv genom att
stödja John Nurminens Stiftelse.

#VÅRTHAV ÄR ETT AV DE
MEST FÖRORENADE HAVEN I VÄRLDEN

Östersjön är ett av de mest förorenade haven i världen. Samtidigt är det vårt enda hav – det hav vars välmående vi vill återställa. Tiden håller på att rinna ut och nu behövs omedelbara och konkreta åtgärder av flera olika aktörer.

För att främja detta arbete genomförde Moomin Characters tillsammans med John Nurminens Stiftelse kampanjen #VÅRTHAV under hela 2020, då Mumintrollen firade 75-årsjubileum. Kampanjen pågick till den 31 juli 2021. Genom kampanjen spred man information om olika sätt att hjälpa Östersjön och samlade in pengar till det arbete John Nurminens Stiftelse utför i syfte att rena och skydda Östersjön och värna om dess unika kulturarv.

John Nurminens Stiftelse har gjort ett mycket framgångsrikt, internationellt erkänt arbete för Östersjön. Tack vare stiftelsens insatser och samarbetsprojekt har den årliga fosforbelastningen till följd av övergödning i Finska viken minskat med hela 75 procent. Detta är världsrekord inom arbetet för att skydda haven.

Tack för att du deltog i kampanjen #VÅRTHAV och bidrog till att säkra Östersjöns framtid.

Besök
John Nurminens Stiftelse
nätsidan

SAMARBETSPARTNERS

Forlaget-OurSeaLingonDesign_LOGOForlaget-OurSeaLingonDesign_LOGO
KOLLA IN DE FINA
#VÅRTHAV-produkterna
FÖLJ MED VAD SOM HÄNDER
UNDER KAMPANJEN
#VÅRTHAV

Intresserad av att delta
i kampanjen som företag?

Partnerförfrågningar:
Patrick Ullman
Kristin Tjulander

Partnerförfrågningar Finland:
Ilkka Lind

Förfrågningar om donationer:
Erkki Salo

John Nurminens Stiftelse
Bölegatan 2, 00240 Helsingfors
info@jnfoundation.fi
FO-nummer: 0895353-5

Ladda ner